Tietosuojaseloste, henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterin pitäjä on Alfapet Eläinlääkärit, Kauppamäki 2, 02780 Espoo. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on Eija Tykkyläinen

Rekiserin nimi on Provet Cloud eläinlääkäriohjelma ja sen tarkoitus on eläinlääkäripalvelujen tarjoaminen asiakkaille ja laskutus. Rekisteriin tallennetaan asiakkaan nimi, sähköposti, puhelinnumero, osoite,  omistajan eläimet, eläinten hoitotiedot ja laskutapahtumat. 

Rekisteri muodostuu toiminnan tuotteena, tiedot saaamme asiakkaalta itseltään.

Tietojen luovutus mahdollisesti: vakuutusyhtiösi, laboratoriopalvelut, rahoituspalvelut kuten Lindorff (mikäli asiakas valitsee ko. maksutavan) Emme siirrä tietoja EU:n ulkopuolelle. Rekisteri on suojattu salasanalla, tiedon syöttämisestä, muokkaamisesta ja poistamisesta jää lokimerkintä.

Asaikkaallamme on oikeus tarkastaa häntä koskevat asiakasrekisterissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti klinikalla. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Asiakkaalla on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä asiakaspalveluumme.